финансиране

Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" е за 80 млрд. евро

Финансирането за първите две години е в размер на повече от 15 млрд. евро. 12-те области вкрючват теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове.

17 Декември 2013

Страници

Обратно нагоре ↑