финансиране на проекти

Над 4,5 млн. лева по определен ред ще дава на общините МРРБ за изработване на общи устройствени планове

Утвърдените бюджетни средства за дейността през 2017 г. ще бъдат разпределяни само при сключени след 2014 г. договори с избран изпълнител и неизпълнен проект, информирато от Регионалното министерство.

20 Януари 2017

Обратно нагоре ↑