фасади

БАИС, български и международни институции: Фасадите на сгради над 28 метра да се топлоизолират само с минерални продукти

Междуведомствена група подготвя изменения на Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

24 Ноември 2017

Страници

Обратно нагоре ↑