устойчиво развитие

Sustainability Forum Sofia 2014 се утвърди като глобална платформа за устойчиво развитие и строителство

По традиция в края на септември Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC) фокусира вниманието на обществеността върху проблемите на устойчивото строителство и градско планиране чрез международната конференция Sustainability Forum Sofia

01 Октомври 2014

Страници

Обратно нагоре ↑