устойчиво развитие

Изготвен е генерален план за организация на движението на Плевен

Готов е новият генерален план за организация на движението на Плевен. Той е изготвен по проекта "Интегриран градски транспорт та Плевен" (ИГТ), информира на пресконференция екипът, ангажиран с изпълнението на проекта.

11 Декември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑