улично осветление

Четирима кандидати за изпълнение на работен проект за осигуряване на улично осветление до депото "Садината"

Двама са с непълна информация в документацията. Това констатира комисията по обявената обществена поръчка. Столична община публикува на сайта си Протокол 1 от проверката.

27 Ноември 2014, 13:10

Страници