улично осветление

Започна подмяната на уличното осветление в Севлиево

Стартира цялостната подмяна на уличното осветление в Севлиево и селата Горна Росица и Карамичевци. Проектът се финансира изцяло от Международния фонд "Козлодуй", по мярка 5 – Високоприоритетна проектна линия за енергийноефективно общинско улично осветление.

06 Октомври 2014, 11:25

Страници