туристически продукт

Общините и бизнесът ще подкрепят представянето на туристически продукти

Близо 1 млрд. евро по линия на европейски и други програми могат да бъдат усвоени за туристически проекти в периода 2014-2020 г, като за тях трябва да се кандидатства на конкурентен принцип с останалите европейски страни

10 Януари 2015

Обратно нагоре ↑