тренд

14-та Международна конференция ВСУ`2014

На тържествена церемония за "Доктор хонорис кауза" на ВСУ бе обявен проф. д.т.н. инж. Владимир Кршистек от Техническия университет в Прага.

18 Юни 2014, 14:04

Страници