тренд

Балнеологията може да бъде вторият стълб в туризма

Не планираме инвестиции към момента в градски хотели, въпреки че има интересни предложения на пазара. Причината е основно в ограничения ни инвестиционен потенциал, което налага приоритетизиране.

28 Октомври 2013, 09:51

Страници