транспорт

От екипа на Божидар Лукарски обещават равно третиране на всички видове транспорт

Ще бъдат променени и Законът за железопътния транспорт, Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, както и Законът за обществените поръчки. Досега в транспорта за промени е бил предвиден само Законът за автомобилните превози.

14 Януари 2015, 11:20

Страници