транспорт

Трети комитет за наблюдение по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020

Сключените договори по ОПТ са на стойност 1 982 977 120 евро, което е 98,97% от бюджета й. Разплатените средства са 80%, но инж. Василева счита, че този процент ще се увеличи предвид последните завършени пътни обекти.Най-добра усвояемост на евросредствата има изграждането на столичното метро – 97%.

26 Октомври 2015, 11:31

Страници