транспортна схема

Софияплан: Проучване на транспортното обслужване на НПЗ “Кремиковци”

Територията на бившия металургичен комбинат (МК) Кремиковци е най-голямата компактна бивша индустриална зона в Столична община, която в момента не функционира и към която периодично се проявява инвестиционен...

10 Май 2021, 05:20