транспортна инфраструктура

Разплатени са 2.214 млрд. лв. на бенефициентите по ОП "Транспорт" 2007 – 2013

В пътния сектор усилията ще бъдат съсредоточени за завършване на третия лот на АМ "Струма". В зависимост на останалия наличен ресурс ще се работи и по направлението Видин – Ботевград, лот 1 на АМ "Хемус" и изграждане на тунела под връх Шипка, обобщи Петър Киров.

11 Февруари 2014, 15:49

Страници