Тодор Тодоров

Интегрирани проекти за транспортна инфраструктура в българските градове

Улиците формират облика на града и влияят върху жизнената ни среда. Уличната мрежа осигурява основната структура на града и подрежда и свързва отделните градски елементи. Пълния текст четете в бр. 5/2017 на сп. "Градът Инфраструктура"

14 Ноември 2017

Обратно нагоре ↑