Тодор Кесаровски

Инфраструктура в качествената жилищна зона: транспортната обезпеченост и трафик генератори

Ангел&Тодор,|Не|Формално: Изграждането на нови жилищни зони/сгради трябва да е съобразено с контекста на средата и да предоставя еднакво добри условия за достъп както с автомобил, така и с велосипед, публичен транспорт или пеша.

21 Юни 2018, 16:16