технически паспорт

Докладът от конструктивно обследване не може и не трябва да се превръща в проект за усилване и реконструкция на сграда

Целта на конструктивното обследване за съставяне на технически паспорти на съществуващи сгради трябва да бъде изготвяне на единна база данни, която да е основа за бъдещи преустройства, ремонти и др., при които се налагат интервенции върху носещи конструктивни елементи, и която да може реално да се ползва от бъдещия проектант-конструктор

06 Април 2015

Обратно нагоре ↑