териториално-административно зониране

Нуждае ли се страната от ново устойчиво териториално-административно деление

Във връзка  с откритата дискусия на в. "Строителство Градът" си позволявам да споделя становище по проблема на административно-териториалната структура на страната. Основание за това...

28 Май 2015, 11:09