такса битови отпадъци

Очаква се адекватна методика за таксата битови отпадъци

Разработването на нов Закон за местните данъци и такси, съобразен с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, бе сред основните теми на Национална годишна конференция на Националното сдружение на общините в Република България на 3-4 декември.

08 Декември 2014

Обратно нагоре ↑