Супер Бургас

Вертикална планировка на морския пътнически терминал в Бургас

Изпълнена е вертикалната планировка на 1-во, 2-ро корабни места и Яхтклуб (0-во корабно място) от пристанище Бургас. Обектът е етап 1 от общия проект за вертикална планировка на новия пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на Зоната за обществен достъп

12 Януари 2017

Обратно нагоре ↑