студенти

Висше образование в професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" в България

Уеб порталът "Рейтингова система на висшите училища в България" е създаден през 2010 г. като резултат от изпълнението на проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България (РеСВУ БГ)", изпълняван от дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката (МОН) с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

09 Февруари 2015, 12:09

Страници