структурни фондове

Определени са органите, които ще управляват и проверяват оперативните програми до 2020 г.

Правителството определи органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти и инициативи на ЕС за новия програмен период.

13 Декември 2013

Страници

Обратно нагоре ↑