строителен отрасъл

Песимистични прогнози за строителството до края на годината

През септември общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита подобрение на показателя в промишлеността и влошаване в строителството и в сектора на услугите.

30 Септември 2013

Обратно нагоре ↑