стратегии

Правителството одобри стратегията за е-управление

До края на април се очаква одобрението на проекта на пътна карта за изпълнение на Стратегията развитие на електронното управление в България. Възложени са секторни стратегии за развитие на е- управление.

19 Март 2014, 18:34