спортни инвестиции

Проектиране на спортни съоръжения и използване на иновотивни продукти и технологии

Създаване на функционални, комфортни, безопасни и енергийноефективни спортни съоръжения чрез прилагане на интелигентни сградни решения и системи. Оптимизация, управление и планиране на експлоaтационните разходи.

07 Октомври 2015

Обратно нагоре ↑