Слатина

Девет компании в търга за проект на метро в "Слатина"

Стойността на проектирането е 2 400 000 лв. без ДДС. Срокът за поректиране е 18 месеца.С проекта за този участък "Метрополитен"ЕАД ще кандидатства за европейско финансиране в периода 2021 – 2026 г. Средствата за проектирането са по ос "Техническа помощ" на ОПТТИ 2014-2020.

08 Февруари 2018, 11:45