складови площи

Има търсене на качествени складове, но такива има много малко

Съществува проблем с недостатъчното количество на складови площи от високите класове А и Б. Складовите площи от клас А са строени след 1990 г. до днес и разполагат с всички съвременни технологии и удобства за работа.Складовете от клас Б са строени от 70-те до 90-те години на миналия век, но разполагат с всички съвременни технологии и удобства за работа.

07 Април 2014

Обратно нагоре ↑