Скания Scania

Scania въвежда ново поколение камиони в строителния сегмент

Scania продължава да въвежда новото си поколение тежкотоварни автомобили. Сега компанията се фокусира върху камионите за строителни приложения, представяйки продукти и услуги, специално разработени за тях.Пълния текст четете в бр. 5/2017 на сп. "Градът Инфраструктура"

14 Ноември 2017, 14:22