сгради

Чрез национална програма ще се намалява въздействието на радон в сградите

Стратегическата цел на програмата е да се формира дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на хората в резултат от въздействието на високи концентрации на химичния елемент в сгради.

11 Септември 2013

Страници

Обратно нагоре ↑