Садината

Заводът за боклук се строи усилено

Изграждат се петте сгради от инсталацията на механично-биологично третиране (МБТ) - етап 2 на проекта. Очаква се до Коледа да бъдат покрити 3 от тях, а по другите 2 има съществен напредък. Вече работят От началото на тази година работят компостиращите инсталации за зелени и биоотпадъци.

08 Октомври 2014, 12:50

Страници