Русе - Велико Търново

Обявиха търг за идеен проект на магистрала Русе - Велико Търново

Той трябва да даде възможни технически решения за изграждане на автомагистрала. Затова е необходимо: да се проучат минимум три възможни ситуационни варианта по нов терен извън трасето на съществуващия път I-5; да се даде обоснована възможност за алтернативно или вариантно решение и др.

06 Април 2015

Страници

Обратно нагоре ↑