Румъния

През 2012 и 2013 г. ще заработят газовите връзки с Румъния и Гърция

Основните резултати от предпроектното проучване за изграждането на газова връзка с Гърция показват изпълнимост на проекта от икономическа, техническа и екологична гледна точка, каза министър Трайков.

26 Февруари 2010

Страници

Обратно нагоре ↑