РПИП

Инвестиционни програми за интегрирано решаване на проблемите в областта на водоснабдяването и канализацията

Целта е да се разработят качествени проектни предложения, които да бъдат одобрени за финансиране по ОПОС 2014-2020 в обособените територии на 14 ВиК оператора

23 Октомври 2017

Обратно нагоре ↑