рециклиране на отпадъци

Отворени врати на площадка "Хан Богров"

Инсталациите за преработка на биологични и зелени отпадъци работят от началото на 2014 г., и се произвежда електричество и компост. Те са част от новоизградения завод за боклук.

03 Септември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑