рехабилитация на водопроводна мрежа

Очаква се ПСОВ в Мездра да е готова до края на годината

Изграждането на пречиствателна станция за отпадъчните води в Мездра е в напредвала фаза.Съоръжението, което се изгражда на левия бряг на река Искър, край с. Брусен, е с проектен капацитет 15 984 еквивалент жители

22 Октомври 2014, 18:13

Страници