рехабилитация и разширяване

Заради забавянето в изпълнението на новата тролейбусната мрежа Община Плевен може да понесе санкции

Шестте месеца забавяне в изпълнението на контактна тролейбусна мрежа в Плевен може да се окажат фатални при отчитане изпълнението на проекта "Интегриран градски транспорт на Плевен", бе съобщено на заключителна пресконференция по проекта.

30 Декември 2015, 07:59