реки

Община Бургас ще изгради информационна система за управление на риска от наводнения

Съгласно данните от Басейнова дирекция - Черноморски район, могат да се очертаят три области с повишена възможност от наводнения, разположени по поречието на р. Айтоска, р. Чукарска и р. Дермендере

30 Октомври 2015

Обратно нагоре ↑