реиндустриализация

КЦМ успешно финализира първия етап от Проекта за технологично обновление и разширение на производството на олово и цинк

Първият етап на проекта ТОРП на КЦМ АД включва изграждане на нов високотехнологичен оловен завод на световно ниво, и обновление и разширение на мощностите за преработка на вторични цинкови суровини в цинково производство.

05 Ноември 2014, 15:49