региони

Кабинетът прие плановете за развитие на шестте региона в България

Плановете са за периода 2014 - 2020 г. и са част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие, определящи визията, средносрочните цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие на територията на района.

31 Юли 2013

Страници

Обратно нагоре ↑