регионално развитие

Зам.-министър Иван Аспарухов: Необходими са ключови промени в Закона за регионално развитие

Реформирането и адаптирането на законодателната рамка е в съответствие със стратегическата ориентация на политиката за регионално развитие след 2014 г. – Стратегията "Европа 2020"

24 Март 2015, 16:15

Страници