регионална система за управление на отпадъците

"Рутекс – Ати" ще изпълнява надзора на депото за отпадъци в Плевен

Консултантът ще прави оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор на всички обекти към първия етап от проекта за регионална система за управление на отпадъците в региона.

19 Юни 2013, 12:13

Страници