разрешения за строеж

Зелена светлина за ЛОТ 1 на BRT в Бургас

Община Бургас издаде разрешение за строеж за ЛОТ 1 от изграждането на Бърза автобусна линия (BRT)в Бургас. Това е част от ЕТАП 1 на BRT системата, част от проекта за Интегриран градски транспорт

03 Декември 2014, 15:47

Страници