разрешения за строеж

Q2/2019: Започнало е строителството на 1203 сгради с 5650 жилища и 725 541 кв. м РЗП

Изграждането на 1 203 жилищни сгради с 5 650 жилища и 725 541 кв. м РЗП е започнало в страната през второто тримесечие на годината. При офис проектите броят на стартиралото строителство е 24 сгради с 29...

06 Август 2019, 11:42