разрешения за строеж

Стартира онлайн издаването на виза за проектиране и разрешение за строеж

Всеки желаещ има възможност да да получи административни актове, чрез Система за сигурно електонно връчване (ССЕВ), обявиха от Направление "Архитектура и градоустройство". Системата заработи на 10 април...

14 Април 2020, 09:07

Страници