път

Спешно ремонтират свлачище по път Видин – Кула – Връшка чука със средства по ОПОС

Обектът се финансира по новата приоритетна ос за свлачища и срутища на ОП "Околна среда" 2014-2020. Оферти се получават до 17:30 часа на 19 юни 2017 г. Ще бъдат отворени в 14:00 часа на 20 юни 2017 г.

25 Май 2017, 12:03

Страници