пътнотранспортни произшествия

Нова наредба слага ред в средствата за ограничение на скоростта

До средата на 2013 година трябва да се премахнат всички изкуствени неравности по пътищата, популярни повече като "легнали полицаи", които не могат да се приведат в състояние, изисквано от новата наредба.

30 Август 2012

Обратно нагоре ↑