пътища

Одобрени са доклади на комисията по проблемите на безопасността на движението по пътищата

След приемането на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на България (2011-2020) сериозно намаление на броя на загиналите има през първите две години на изпълнението й и ръст през следващите, който е преустановен през 2017 г.

13 Септември 2018, 12:23

Страници