ПУП

Промишлените зони с нови планове

Ще бъдат определени нови далекоперспективни промишлени територии, в които частните инвеститори могат да развиват бизнес

26 Октомври 2015, 13:31

Страници