ПСОВ

Готов е работният проект за пречиствателна станция за питейни води в Шумен на стойност 16,5 млн. лева

Промяна в проектната площ от 30 на 8 дка намалява инвестицията в новата пречиствателна станция за питейни води в кв. "Дивдядово", Шумен. Новият работен проект отстранява проблемите, свързани с отчуждителните процедури. Няма да се изгражда съпътстващата инфраструктура – довеждащи пътища, електропровод, отвеждащ колектор, минивец.

29 Март 2017, 10:14

Страници