промени

БААИК организира обучение по последните промени в ЗУТ

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти (БААИК) организира обучение по последните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които бяха приети през март 2019 година.Семинарът...

15 Май 2019, 13:13

Страници