проектиране

16 оферти в търга за проектиране и строителство на 60 км от АМ "Хемус"

В НК "Стратегически инфраструктурни проекти" отвориха офертите за доизграждане на АМ "Хемус" (етап 1) по обособени позиции: обособена позиция І – участък от А2 (Ябланица) до III-307, и обособена позиция ІІ – участък от III-307 до II-35

06 Април 2015

Страници

Обратно нагоре ↑