програми

Приключи проект за кариерно израстване и повишаване на квалификацията на преподавателите в УАСГ

Сред предизвикателствата пред УАСГ са конкурентната среда и възможностите за обучение на студенти в други европейски страни, демографска криза и миграция на млади и квалифицирани специалисти, криза в отрасъла и трудна реализация на завършващите инженери и архитекти

22 Декември 2014

Обратно нагоре ↑